Entradas de@SusanaM

Amb un bon producte ja no n’hi ha prou

Amb un bon producte ja no n’hi ha prou

Por el 10/12/19 en Reputació | 0 comentarios

La majoria de les empreses estan pendents dels riscos tradicionalment coneguts i, sobre ells, acostumen a elaborar els seus plans de negoci. No obstant això, no moltes es preparen per a aquells reptes, molt més complexos, que comporta la pròpia evolució de la societat. En l’actualitat, el valor de les companyies ja no es mesura amb els mateixos paràmetres que...

Read More
Un buen producto ya no es suficiente

Un buen producto ya no es suficiente

Por el 10/12/19 en Reputación | 0 comentarios

La mayoría de las empresas están pendientes de los riesgos tradicionalmente conocidos y, sobre ellos, acostumbran a elaborar sus planes de negocio. Sin embargo, no muchas se preparan para aquellos retos, mucho más complejos, que conlleva la propia evolución de la sociedad. En la actualidad, el valor de las compañías ya no se mide con los mismos parámetros que hace...

Read More