Actualitat

Notícies, idees, pensaments i reflexions per re(inventar) la comunicació

L’Observatori de Qualitat de l’Aire es consolida com una experiència a Europa

per | 18/03/2021 | Notícies | 0 comentaris

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona (OQACT), que impulsa Repsol conjuntament amb l’AEQT, sota la direcció de la Fundació Privada Institut Cerdà, ha permès comparar, per primera vegada, el resultats durant tot l’any 2020 en relació al 2019, donat que la monitorització dels Compostos Orgànics Volàtils (COV) ja es fa durant exercicis de 12 mesos continuats amb una densitat de punts suficient per cobrir tot el Camp de Tarragona. Els resultats generals mostren com es mantenen uns valors similars d’un any respecte l’altre, si bé amb lleugeres modificacions dels valors en diverses poblacions, tant a l’alça com a la baixa. No obstant, serà en els propers anys quan es podrà avaluar si es produeix alguna tendència significativa. 

La monitorització dels Compostos Orgànics Volàtils és fa en un total d’11 municipis del Camp de Tarragona (Valls, Alcover, Vilallonga, el Morell, la Pobla de Mafumet, Perafort i Puigdelfí, Constantí, Tarragona -en diversos barris-, Reus, Vila-seca i la Canonja) i 4 poblacions d’altres comarques i demarcacions per poder comparar resultats (Prades, Barcelona, Lleida i Girona). En total, al Camp de Tarragona l’Observatori compta actualment amb 21 punts de mostreig.

És tracta d’una iniciativa inèdita a Europa

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona és una iniciativa inèdita a Europa en el desenvolupament d’una eina per avaluar les immissions en zones urbanes. Actualment, a Europa hi ha altres iniciatives de gestió de la qualitat de l’aire vinculades a espais industrials, però cap d’elles és comparable amb l’Observatori perquè no reuneixen les característiques de lideratge del sector privat amb una àmplia cobertura territorial i temporal d’avaluació d’immissions en zones urbanes.

En aquesta tercera edició de l’Observatori s’ha detectat la presència de 47 COV dels 62 COV en estudi. Com ha passat en les altres edicions, el Benzè, en ser l’únic COV que es mesura també en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya, permet comparar els resultats de les dues metodologies (captadors passius i sistemes actius o en línia) i confirmar de nou que la metodologia de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire és robusta.

Valors dels principals indicadors

Tenint en compte totes les mitjanes, les màximes concentracions de COV es detecten a Barcelona on es produeix l’efecte principalment del trànsit i altres activitats antròpiques. En algun dels punts de la zona sud de Tarragona (com Universitat Laboral i Torreforta) també es registren concentracions destacables, també per la coincidència de diverses activitats: indústria, logística, mobilitat.

Un any més els valors de Benzè queden molt per sota del límit d’immissió que estableix la legislació. El Benzè, per la seva toxicitat, és l’únic compost que està limitat per normativa (Directiva 2000/69/CE- R.D. 102/2011). Totes les mitjanes anuals de tots els punts, així com tots els valors màxims i mínims mensuals que s’han mesurat, han quedat molt per sota del valor de normativa establerta en els 5μg m-3. Els mesuraments que registren els valors més alts són els de Constantí (1,48 μg m-3 i 1,39 μg m-3) si bé es troben molt lluny dels límits màxims. En el polígon sud s’aprecien els valors més alts a La Pineda, Campclar i Bonavista. 

Una situació similar es produeix amb els valors de Butadiè mitjans que queden per sota dels límits de referència habitualment utilitzats. En el cas de l’1,3 Butadiè, l’Observatori utilitza com a referència la recomanació que fa l’Ontario Ministry of the Environment (Canadà) de 2 μg m-3 de mitjana anual, donat que no existeix una limitació ni recomanació en el nostre país ni en la UE. Totes les mitjanes dels diversos punts de mostreig són inferiors al valor de 2 μg m-3, si bé destaquen els valors més alts al Morell i Constantí (en el polígon nord) i a la Universitat Laboral, Campclar i Bonavista (en el polígon sud).

Augment de les institucions adherides

Enguany, l’Observatori de la Qualitat de l’Aire també ha augmentat el nombre d’institucions i entitats adherides, amb la incorporació dels ajuntaments de Valls, Constantí i el Morell. Així, actualment, a més de Repsol, l’AEQT i la Fundació Privada Institut Cerdà, que integren el comitè executiu de l’OQACT, aquest compta amb el suport dels ajuntaments de la Canonja, Perafort, la Pobla de Mafumet, Valls, Constantí i el Morell, i de les organitzacions Port de Tarragona, Cambra de Comerç de Tarragona i Cambra de Comerç de Reus. L’Observatori participa en la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona i des de la seva implantació té el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

La direcció tècnica de l’Observatori va a càrrec del Catedràtic de Química Analítica de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Borrull, i de la Doctora Laura Vallecillos. Enguany l’Observatori també ha constituït el seu Consell Social, amb totes les entitats i institucions adherides, que ha de proposar els objectius i els reptes que es planteja anualment l’Observatori. Enguany, també es constituirà un Comitè Tècnic Assessor amb representants de l’àmbit científic i tècnic que ha de validar i fer propostes per als treballs que realitza cada any l’OQACT.

Blog

Albert Solé al podcast Parlem amb Síntesi

Albert Solé al podcast Parlem amb Síntesi

L’Albert Solé és un periodista inquiet i això el va portar a crear un dels primers podcast de comunicació existents. "La Sala de Solé" va néixer després que es va quedar sense feina i com una aposta innovadora en el camp de la comunicació. Actualment és el cap...

Síntesi estrena un nou espai de podcasting dedicat a la comunicació

Síntesi estrena un nou espai de podcasting dedicat a la comunicació

A la fotografia, Agustí Rodríguez Síntesi posa en marxa un nou espai en format podcasting on quinzenalment oferirà entrevistes amb responsables de comunicació d’empreses, institucions i organismes. Aquest nou espai, “Parlem amb Síntesi”, permetrà conèixer i...

Hi ha coses i fets que s’han d’explicar

Hi ha coses i fets que s’han d’explicar

Diàriament, vivim fets amb una àmplia repercussió mediàtica, molts dels quals serien diferents si els seus protagonistes els haguessin explicat adequadament i no haguessin deixat en mans de la intuïció, de la percepció o de tota mena de valoracions l’aclariment de la...

Twitter