Actualitat

Notícies, idees, pensaments i reflexions per re(inventar) la comunicació

Un pla de comunicació és una garantia per no perdre el rumb

per | 9/02/2021 | Comunicació corporativa, Comunicació estratègica | 0 comentaris

Un dels majors reptes que les organitzacions hauran d’afrontar quan tornem a la normalitat (pandèmia, borrasques, terratrèmols …) serà demostrar que la comunicació no és una cosa exclusiva dels moments de crisi, sinó que una adequada política de comunicació és fonamental també en el seu dia a dia.

La comunicació corporativa no hauria de limitar-se a la gestió quotidiana i a respondre a les qüestions que l’exterior va dictant, amb accions improvisades i reactives; està en joc una cosa tan valuós com la reputació de les organitzacions, i amb ella, la continuïtat dels seus negocis.

Para saber hacia dónde tenemos que ir, la mejor manera es disponer de un plan comunicación corporativo que vaya marcando el camino; una hoja de ruta con las acciones a realizar para transmitir el mensaje adecuado al público objetivo en base a una planificación de tiempo y de recursos disponibles.

Per saber cap a on hem d’anar, la millor manera és disposar d’un pla comunicació corporatiu que vagi marcant el camí; un full de ruta amb les accions a realitzar per transmetre el missatge adequat a el públic objectiu d’acord amb una planificació de temps i de recursos disponibles.

Les tres claus d’un bon pla de comunicació

Però perquè contribueixi realment a la gestió de l’empresa, el pla de comunicació ha de ser:

  1. Estratègic, que reculli i transmeti els valors de l’organització i estigui alineat als seus objectius.

  2. Flexible, que s’adapti, sense rigideses, als canvis que puguin sorgir durant la seva elaboració i implantació.

  3. Integral, que abasti a totes les àrees de l’organització, perquè totes comuniquen d’una manera o altra en el seu dia a dia. Per això, cal la implicació transversal de l’equip directiu en el pla de comunicació.

Però, com s’elabora un pla de comunicació corporatiu? Aquests són els passos que es recomanen:

1. Realitzar una anàlisi interna i externa de la teva organització.

Perquè el pla sigui veritablement eficaç i respongui a les necessitats reals de cada empresa o institució, el primer pas consistirà a realitzar una anàlisi tant del seu entorn com de la seva situació interna. És important saber en quin moment es troba el sector i la competència, quines són les previsions reguladores a curt i mig termini, quina situació econòmica i social té el territori on està implantada … Però també ho és conèixer el pla estratègic de l’empresa i la seva grau de desenvolupament, els resultats financers, els èxits dels plans de comunicació anteriors …

Quan es recopili tota aquesta informació, serà de gran utilitat una anàlisi DAFO per identificar quins haurien de ser els objectius i quines oportunitats o fortaleses de l’organització es poden aprofitar per assolir-los.

2. Definir els objectius del teu pla de comunicació.

És un dels punts més importants, ja que, si no definim els objectius correctament i som realistes, les accions que desenvolupem posteriorment no ens permetran assolir-los. Els objectius han de ser concrets, assequibles, mesurables i delimitats per un temps específic. I, com he esmentat anteriorment, han d’estar alineats a l’estratègia global de l’organització. Poden ser, per exemple, vendre més, ser més coneguts o valorats, generar més confiança o tot a el mateix temps.

3. Conèixer al teu públic objectiu.

Com més informació es tingui sobre els possibles interlocutors, més fàcil serà arribar-hi. És molt important conèixer-los bé (els seus costums, gustos, nivell econòmic …), perquè d’això dependran els missatges, el to i els canals que s’utilitzin. Per exemple, no tindria gaire sentit dissenyar un pla basat en xarxes socials si l’empresa es vol dirigir a un públic d’un rang d’edat d’entre 60 i 80 anys.

4. Definir el missatge.

El discurs corporatiu ha de ser clar i concís, i gramaticalment correcte, sense faltes ortogràfiques. Si no som capaços d’explicar breument al nostre públic objectiu quin és el nostre missatge, el nostre pla no tindrà sentit.

Al contrari del que a vegades es pensa, el llenguatge clar ni és vulgar, ni infravalora, sinó que permet comunicar de forma directa, transparent i eficaç. A més, el llenguatge i el to ha de concordar amb el públic objectiu.

5. Elaborar el pressupost i planificar els recursos.

Les organitzacions no tenen recursos infinits, de manera que cal fer un ús el més òptim possible d’ells. Per a això, es requereix crear un pressupost i detallar els recursos tant econòmics com humans amb què comptem. No seria adequat definir unes accions que després no es puguin dur a terme per falta de planificació.

6. Seleccionar els canals.

Per transmetre de forma eficaç a un públic objectiu, és important fer-ho a través dels canals que aquests solen utilitzar. Es poden triar diferents eines, canals i suports de comunicació, tant en línia com fora de línia, sempre que es tingui capacitat per gestionar-los.

7. Desenvolupar les accions en temps.

Quan es té incorporada tota aquesta informació prèvia, és el moment de definir les accions de comunicació que es duran a terme per aconseguir cada objectiu fixat prèviament. Cada acció ha d’estar inclosa en un cronograma amb la data prevista de la seva implantació, prioritzant les més rellevants.

8. Avaluar i mesurar els resultats obtinguts.

Si el pla de comunicació acabés aquí, estaria incomplet. No coneixeríem si s’estan complint els objectius i si cal modificar algun element per a la seva òptima implantació. Si no volem perdre temps ni diners, hem de dedicar esforç a un bon mesurament i analítica. Per això, l’última fase és la d’avaluar els resultats obtinguts.

La comunicació és aconseguir que el que som sigui el mateix que el que diuen que som. I això no s’aconsegueix improvisant. L’única manera de no perdre el rumb és disposar d’un pla de comunicació, que ens asseguri que els nostres missatges arriben a qui han d’arribar, sense deixar-nos a ningú, utilitzant tots els canals que tenim al nostre abast.

0 Comentaris

Envia un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Notícies

Twitter