Continguts per a publicacions

Continguts per a publicacions

Som periodistes de formació i de vocació per això vàrem crear CorporatePress, un servei especialitzat en l’elaboració de continguts periodístics dirigit a responsables i editors de publicacions corporatives que necessiten reportatges o texts informatius per a les seves publicacions, webs o plataformes i eines de difusió de continguts.

Amb CorporatePress donem resposta a les creixents necessitats dels departaments de comunicació corporativa de les organitzacions per professionalitzar les informacions que ajuden les empreses i institucions a millorar la seva reputació.

CorporatePresss funciona de manera fàcil, àgil i eficaç. Només cal indicar la temàtica que es vol plantejar i nosaltres elaborem els continguts i els adaptem al canal o al suport al qual va dirigida, utilitzant en cada cas el llenguatge més adequat.

CorporatePress s’ha d’entendre com un servei que aporta valor afegit a les publicacions o als “website” corporatius i com un complement professional per als departaments de comunicació de les organitzacions i pels editors de publicacions.