Consultoria

Consultoria

La nostra principal tasca consisteix en ajudar les empreses i organitzacions a traçar un camí, a no haver d’improvisar les polítiques i les accions de comunicació mitjançant l’elaboració d’un Pla Estratègic de Comunicació i Màrqueting, on es recullen totes les eines i accions que es necessiten per comunicar adequadament; tots els passos que s’han de donar per aconseguir els objectius establerts per la direcció d’aquestes empreses, ja sigui vendre més, ser més coneguts, ser més valorats, generar més confiança o tot plegat.

El Pla Estratègic de Comunicació inclou:

  • Una anàlisi i un diagnòstic de la situació actual de cada organització.
  • La definició dels públics i interlocutors als quals cal dirigir-se
  • La definició d’un discurs corporatiu
  • La definició de les eines, canals i suports de comunicació
  • Les accions de la comunicació interna
  • Les accions de la comunicació externa
  • Un cronograma amb la data prevista per a cada acció

No solament assessorem les organitzacions en l’elaboració del Pla Estratègic de Comunicació, sinó que les acompanyem tant temps com sigui necessari per garantir la seva aplicació, perquè el dia a dia de moltes empreses no permet pensar i definir una estratègia global de comunicació. Així, assessorem molts departaments de comunicació i moltes direccions generals de companyies en el compliment de les seves estratègies.