Agenda

Les cites de comunicació que no et pots perdre

Crisi, pandèmies i comunicació en la història

Crisi, pandèmies i comunicació en la història

Sens dubte, l'abast i els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en la societat contemporània formaran part de la investigació social i humanística dels anys vinents. Tant la crisi sanitària internacional com la paral·lela crisi econòmica, de conseqüències encara impredictibles, han revelat, una vegada més, la importància de la Comunicació en les seves múltiples formes. Crisi, pandèmies i comunicació requereixen una mirada de la investigació històrica que l'Associació d'Historiadors de la comunicació proposa com a tema central de l'XVII Congrés Internacional, a celebrar els dies 9 i 10 de desembre de 2021 a la Universitat de la Llacuna (Tenerife, Illes Canàries). L'escassa distància temporal d'aquests fenòmens no dificulta un acostament al seu estudi des de la Història de la Comunicació, sinó que, ben al contrari, convida a estudiar anteriors casos de crisis sanitàries, econòmiques, polítiques o socials per establir connexions, paral·lelismes i comparacions amb circumstàncies històriques anàlogues en què també la comunicació va exercir una funció substancial i on, al seu torn, la irrupció d'esdeveniments inèdits, sobrevinguts o inesperats van deixar la seva empremta en l'àmbit comunicatiu. En els últims mesos, i gairebé de manera simultània a l'extensió global de la pandèmia, s'han succeït els primers intents per analitzar acadèmicament qüestions de rellevància. Entre d'altres, la comunicació científica i la relació amb la salut pública, la gestió de la comunicació política en els moments d'una crisi sanitària mundial, la informació i la desinformació sobre la pandèmia en mitjans de comunicació i en les xarxes socials o fins als efectes del confinament en els processos tecnològics i empresarials de la producció comunicativa (periodística, audiovisual o publicitària). Aquests fets, fenòmens i conseqüències relacionats amb la comunicació troben el seu mirall en altres crisis sanitàries en la història, en passats cataclismes econòmics, en guerres o processos migratoris vinculats a aquestes crisis, en catàstrofes naturals i, fins i tot, en processos o canvis polítics nascuts després aquestes circumstàncies excepcionals. El XVII Congrés de l'Associació d'Historiadors de la Comunicació (AsHisCom) convida a la comunitat investigadora a plantejar una primera mirada històrica sobre la naturalesa i els efectes d'aquesta pandèmia del coronavirus en relació amb precedents d'altres moments històrics, a escala nacional o internacional, en què també es va haver d'afrontar crisi, canvis o catàstrofes, així com les relacions i els efectes d'aquests casos amb la comunicació. Conèixer en quina mesura des de la comunicació s'ha pogut contribuir a la contenció i a les solucions dels problemes o conflictes esdevinguts, avaluar les transformacions en l'àmbit comunicatiu implicades per aquestes crisis, o analitzar en quina mesura aquests períodes de transformació social van afectar les maneres i formes de la Comunicació Social són només algunes de les possibles línies d'investigació sobre les que poden versar les contribucions a aquesta trobada acadèmica. Animem, a més, a la presentació de treballs que abordin, tant des del punt de vista teòric com empíric, altres qüestions relacionades amb aquest assumpte principal:

- Les crisis sanitàries al llarg de la història i la seva vinculació amb fenòmens de la comunicació.
- La globalització i la comunicació en èpoques de pandèmies o crisi.
- Les dimensions polítiques, econòmiques i culturals de les crisis sanitàries, econòmiques o socials i el seu reflex en la comunicació.
- El passat i el present de la comunicació de les crisis sanitàries i socials en els mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió, cinema, mitjans digitals.
- Comportaments i transformacions dels agents implicats (polítics, econòmics, mediàtics) durant els diferents estadis de les crisis històriques i la seva projecció en el canvi comunicatiu.
- La tecnologia i les transformacions derivades de les crisis en la història de la comunicació.
- Por, ignorància, rumors i desinformació en relació amb la comunicació de les crisis i les pandèmies al llarg de la història.
- Demostracions de solidaritat i generositat nascudes de circumstàncies crítiques i com es van materialitzar en diferents formes de comunicació.

09/12/2021 - 10/12/2021 Universidad de la Laguna Calle Padre Herrera, s/n San Cristóbal de La Laguna, 38200 España