Consultoria

Consultoria

La nostra principal tasca consisteix en ajudar les empreses i organitzacions a traçar un camí, a no haver d’improvisar les polítiques i les accions de comunicació mitjançant l’elaboració d’un Pla Estratègic de Comunicació i Màrqueting, on es recullen totes les eines i accions que es necessiten per comunicar adequadament; tots els passos que s’han de donar per aconseguir els objectius establerts per la direcció d’aquestes empreses, ja sigui vendre més, ser més coneguts, ser més valorats, generar més confiança o tot plegat.

Gestió de crisi

Gestió de crisi

Diuen, i ho sabem per experiència, que les crisi no les provoquen els fets, sinó la forma de reaccionar, i es aquí on des de Síntesi aportem tot el nostre coneixement en la gestió de comunicació de crisi, després d’haver intervingut en múltiples esdeveniments d’àmplia repercussió, ja sigui en l’àmbit mediambiental, d’infraestructures, de serveis o polític.

Ajudem a empreses, organitzacions i persones amb projecció pública a superar els moments en els quals està en joc la seva reputació i a millorar-la.

Continguts per a publicacions

Continguts per a publicacions

Som periodistes de formació i de vocació per això vàrem crear CorporatePress, un servei especialitzat en l’elaboració de continguts periodístics dirigit a responsables i editors de publicacions corporatives que necessiten reportatges o texts informatius per a les seves publicacions, webs o plataformes i eines de difusió de continguts.

Amb CorporatePress donem resposta a les creixents necessitats dels departaments de comunicació corporativa de les

A Síntesi podem fer molt per tú Contacta'ns!
  • Agència de publicitat

CoMark, Comunicación y Marketing, SA

Compartim idees i projectes amb els nostres companys de Comark.

De qui depèn la comunicació?

gener 29th, 2015

Sovint, massa sovint, en les empreses i organitzacions es planteja la qüestió sobre de quin departament ha de penjar l’àrea de comunicació. Moltes tendeixen a situar comunicació sota el paraigua de divisions com Recursos Humans, Sostenibilitat, Qualitat, demostrant així un clar desconeixement del que significa la comunicació i quines són les seves necessitats reals per a un correcte funcionament.

Sense tenir una visió global de l’empresa i l’accés a la totalitat de la mateixa, així com una interrelació intensa amb els diferents departaments, és difícil que una companyia pugui aplicar polítiques eficients de comunicació. Perquè entre altres coses la comunicació mai és parcial en una organització, mai ha de ser atribut d’un sol departament o d’una determinada àrea. O es comunica o no es comunica, però no es pot comunicar a mitges.

El Departament de Comunicació

El departament de comunicació o el gabinet de comunicació han de dependre sempre de la cúpula de l’organització, perquè és des d’on es té una visió global de l’empresa, on hi ha la informació, on es poden visualitzar tots els interlocutors i des d’on es pot arribar a tots els departaments de l’organització, sense excloure ningú.

En comunicació, gairebé sempre, les decisions requereixen agilitat ja que es disposa de molt poc temps i quan es depèn d’un departament intermedi s’està restant capacitat de decisió i agilitat en les respostes. Llavors la comunicació perd un dels seus atributs bàsics.

No donar la rellevància que correspon a la comunicació significa no creure-hi o no saber per a què serveix i aquí és on els responsables de comunicació han de dur a terme un treball de coneixement, pedagogia i convenciment.

 

 

 

< |||| > 1 2 3 4 5