Consultoria

Consultoria

La nostra principal tasca consisteix en ajudar les empreses i organitzacions a traçar un camí, a no haver d’improvisar les polítiques i les accions de comunicació mitjançant l’elaboració d’un Pla Estratègic de Comunicació i Màrqueting, on es recullen totes les eines i accions que es necessiten per comunicar adequadament; tots els passos que s’han de donar per aconseguir els objectius establerts per la direcció d’aquestes empreses, ja sigui vendre més, ser més coneguts, ser més valorats, generar més confiança o tot plegat.

Gestió de crisi

Gestió de crisi

Diuen, i ho sabem per experiència, que les crisi no les provoquen els fets, sinó la forma de reaccionar, i es aquí on des de Síntesi aportem tot el nostre coneixement en la gestió de comunicació de crisi, després d’haver intervingut en múltiples esdeveniments d’àmplia repercussió, ja sigui en l’àmbit mediambiental, d’infraestructures, de serveis o polític.

Ajudem a empreses, organitzacions i persones amb projecció pública a superar els moments en els quals està en joc la seva reputació i a millorar-la.

Continguts per a publicacions

Continguts per a publicacions

Som periodistes de formació i de vocació per això vàrem crear CorporatePress, un servei especialitzat en l’elaboració de continguts periodístics dirigit a responsables i editors de publicacions corporatives que necessiten reportatges o texts informatius per a les seves publicacions, webs o plataformes i eines de difusió de continguts.

Amb CorporatePress donem resposta a les creixents necessitats dels departaments de comunicació corporativa de les

A Síntesi podem fer molt per tú Contacta'ns!
 • Agència de publicitat

CoMark, Comunicación y Marketing, SA

Compartim idees i projectes amb els nostres companys de Comark.

Per què cal la comunicació interna?

febrer 24th, 2015

La comunicació interna és un aspecte fonamental per al bon funcionament d’una empresa, una organització o una institució. I tot i que cada vegada n’hi ha més, tant petites com grans, que tenen molt clar el paper que pot jugar el seu equip en el desenvolupament del negoci, encara moltes se centren només en la comunicació externa. Però s’ha de tenir en compte que la comunicació interna també es dirigeix a un client, que en aquest cas és el treballador. Un treballador a qui s’ha de motivar i inculcar la cultura corporativa de l’empresa per augmentar la seva satisfacció laboral i el seu sentiment de pertinença i, en definitiva, el seu rendiment laboral.

En aquest escenari, el Pla de Comunicació Interna és l’eina que ha de recollir les estratègies per transmetre adequadament a la plantilla la identitat d’una organització, la seva visió, la seva missió, els seus valors i el discurs corporatiu, però també ha de complir amb l’objectiu bàsic de crear una cultura comuna entre aquesta empresa i el seu entorn més proper.

Aquest Pla de Comunicació Interna també és l’instrument que ha de garantir la màxima implicació, participació i coneixement de tots els membres de l’organització i dels seus interlocutors més directes en qualsevol de les accions que es duguin a terme. I també és el camí per poder articular i consolidar la comunicació externa, evitant distorsions en les polítiques de comunicació.

El Pla de Comunicació Interna ha de definir clarament quins són els objectius, els criteris y les estratègies de la comunicació interna. El següent llista serveix de mostra sempre tenint en compte que no hi ha tots els que són, no són tots els que hi ha:

Objectius de la comunicació interna:

 • Augmentar la implicació i la integració de la plantilla en l’empresa
 • Augmentar la motivació i complicitat entre els interlocutors interns
 • Donar coherència a la imatge que es trasllada a l’exterior
 • Transmetre a la plantilla l’estratègia de l’empresa
 • Implantar un discurs unitari
 • Detectar alertes, errors, noves oportunitats…
 • Canalitzar adequadament la comunicació ascendent, descendent i horitzontal
 • Evitar malentesos i rumors

Criteris de la comunicació interna:

 • Lideratge clar
 • Coherència entre el que es diu i el que es fa
 • Mesurar l’efectivitat de les accions
 • Missatges clars
 • Foment del tracte personal
 • Ser constant i persistent
 • Transparència: comunicar tant les bones notícies com les dolentes

Beneficis de la comunicació interna:

 • Més satisfacció i motivació laboral
 • Millor clima laboral
 • Més rendiment
 • Augment del sentiment de pertinença
 • Millor autoestima de la plantilla
 • Es comparteixen experiència, problemes, solucions i èxits
 • Donar a conèixer els objectius de l’organització
 • Més participació activa en l’execució de projectes i la resolució de problemes
 • Més eficiència en l’execució i gestió d’actuacions
 • Facilita la transmissió de missatges a l’exterior
< |||| > 1 2 3 4 5